Menu Zavrieť
SME RaDI, ŽE AJ OBCHODNÉ reťazce začínajú vnímať svoj obrovský potenciál pri záchrane daŽďovej vody a preto by sme ich chceli poprosiť

ZAPOJTE SA DO NAŠEJ INICIATÍVY

môžete prispieť k zmene mikroklímy a tiež podpore zamestnanosti a to viacerými spôsobmi

ZMENA MIKROKLÍMY A PODPORA ZAMESTNANOSTI

– revitalizáciou veľkoplošných parkovísk
– zelenými strechami a fasádami
– zadržiavaním, skladovaním a využitím dažďovej vody

ZVÝŠENIE KVALITY PROSTREDIA SVOJICH ZÁKAZNÍKOV

– zlepšením mikroklímy a ovzdušia
– znížením prašnosti
– vytvorením nových zelených oddychových a relaxačných zón

ÚSPORA NÁKLADOV

– zníženie stočného (výrazne menej odpadovej vody)
– zníženie vodného (priemyselné využitie zachytenej vody pre toalety, upratovanie a polievanie zelene)
– zníženie energetických nákladov (kúrenie v zime a klimatizácia v lete)
– komerčné využitie zadržanej vody (napr. pre cisterny TSM v meste)

Všetko na jednom mieste

Pomôžeme vám s analýzou, plánovaním aj realizáciou