Menu Zavrieť

Viete, že

AŽ 90% SLOVENSKA

bolo v roku 2019 postihnutých suchom a každým rokom to narastá?
Napriek tomu si necháme odtiecť

MILIARDY LITROV

dažďovej vody každý rok úplne zbytočne, pričom by sme ju vedeli efektívne využiť.  Navyše za to, že ju necháme nevyužitú odtekať, ešte aj platíme

MILIÓNY EUR STOČNÉHO

namiesto toho, aby sme tie peniaze použili na jej zadržanie a pomohli tak eliminovať dopady sucha. Túto vzácnu vodu dokonca úradne označujeme ako „odpad“.

SUCHÁ ZEM ALEBO ÚRODNÁ PôDA?

ODPAD ALEBO PRÍRODNÉ BOHATSTVO?

ŽIVORENIE ALEBO PROSPERITA?

Ponúkame informácie, rady, konzultácie a riešenia

Tým, ktorí sa chcú k nám pridať pri záchrane dažďovej vody, prinášame dôležité informácie a užitočné rady. Tým, ktorí hľadajú konkrétne riešenia alebo potrebujú poradiť ponúkame dekády skúseností s vodozádržnými opatreniami. Viac sa dozviete v našich Projektových líniách určených napr. pre samosprávy (vládne a komunálne projekty), obchodné reťazce, školy, firmy, urbariáty, či laickú verejnosť.

Protipovodňové a vodozádržné opatrenia na všetkých úrovniach
Samospráva
Zelené parkoviská, strechy a okolie s lepším prostredím pre zákazníkov
Reťazce

Návody pre domáce a firemné realizácie
Verejnosť
Revitalizácie školských areálov študentmi
Školy

krátke VIDEÁ s názornými ukážkami AKO ZADRŽAŤ VODU

NA VODNÝCH TOKOCH

NA POLIACH

V OBYTNÝCH ZONACH

Spájame nadšencov, odborníkov aj celé združenia

Sme iniciatívou spájajúcou všetkých, ktorí majú záujem na záchrane dažďovej vody – či už ide o laických nadšencov, dobrovoľných aktivistov alebo uznávaných odborníkov s medzinárodnými oceneniami. To platí aj pre všetky iniciatívy, združenia, či organizácie zaoberajúce sa touto tematikou. A nesmieme zabudnúť ani na našich partnerov, či podporovateľov, dokonca aj z radov známych osobností. Jednoducho sa spájame pre vodu a každý z vás, kto zavítal na túto stránku je medzi nami vítaný.