Menu Zavrieť

Sme tím ľudí rôznych profesií dobrovoľne združených okolo mimovládnej organizácie Ľudia a voda vedenej medzinárodne uznávaným odborníkom Ing. Michalom Kravčíkom CSc., držiteľom prestížnej ceny Goldman Environmental Prize.

Hľadáme riešenia, ako efektívnym zadržiavaním dažďovej vody obnoviť klímu a eliminovať škody spôsobené počasím (povodne, veterné smršte, či extrémne suchá). Pracujeme na Projekte obnovy krajiny, ktorý vďaka vodozádržným opatreniam dokáže okrem obnovy prirodzenej klímy vytvoriť desiatky tisíc pracovných miest, a to aj v menej rozvinutých regiónoch a so zapojením dlhodobo nezamestnaných či marginalizovaných skupín. Je to cesta ako účinne reagovať na klimatické zmeny a eliminovať hroziacu nezamestnanosť spôsobenú aktuálnou krízou. Nadväzujeme tak na úspešný „Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny Slovenskej republiky, ako nástroj obnovy sociálnej, hospodárskej, potravinovej, environmentálnej a klimatickej bezpečnosti“ realizovaný v rokoch 2010 a 2012 za vlády Ivety Radičovej, do ktorého sa zapojilo 488 obcí na Slovensku a vytvoril takmer 8 000 pracovných miest.

Pridajte sa k nášmu tímu

Ing. Michal Kravčík, CSc. (MVO Ľudia a Voda, Košice) - vedúci tímu, držiteľ Goldmanovej ceny

Michal Kravčík (* 3. februára 1956 Újezdec, Ukrajina) je slovenský hydrológ a environmentalista. Je držiteľom Goldmanovej ceny za rok 1999, a to za svoje príspevky o hospodárení s vodou slovenského rieky Torysy. 

Vyštudoval Stavebnú fakultu slovenské technické univerzity v Bratislave. Pracoval 8 rokov v Slovenskej akadémii vied. Zaoberá sa ekologickými otázkami integrovaného manažmentu povodí. Publikoval množstvo prác, vrátane knihy Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma (2007). Je zakladajúcim členom a predsedom mimovládnej organizácie Ľudia a voda. Je členom organizácie Ashoka. V rokoch 1992 až 1998 sa postavil proti výstavbe priehrady pri obci Tichý Potok na rieke Toryse. Vládny projekt bol aj jeho zásluhou zastavený a nakoniec zrušený. Za tieto aktivity bol v roku 1999 ocenený Goldmanovou cenou.  V roku 2005 bol garantom projektu Vodný les na obnovu kalamitou postihnutého porastu nad Horným Smokovcom vo Vysokých Tatrách spojenú s výstavbou malých vodozdržných nádrží. Projekt financovala Slovenská sporiteľňa. V októbri 2010 slovenská vláda schválila Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí slovenských republiky, ktorého bol iniciátorom a stal sa vedľa Martina Kováča jedným z jeho gestory. Program osobne presadzovala premiérka Iveta Radičová. Počas 2 rokov sa doň zapojilo 488 obcí a bolo vytvorených takmer 8 tisíc pracovných príležitostí.

Ing. Dana Jenčová, MBA (MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Prešov) - projektová manažérka, Regionálna anténa NSRV SR 2014-2020 pre Prešovský kraj
Ing. Dana Kravčíková (Hydroland s.r.o., Košice) – odborníčka v oblasti vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine
Mgr. Erika Jankajová, MBA (In Form Slovakia s.r.o., Bratislava) - manažérka a vedúca oddelenia strategického rozvoja mesta Snina
Jela Tvrdoňová (A-educa s.r.o., Trenčianske Teplice) - konzultantka DG Agri EK, odborníčka v oblasti rozvoja vidieka
Mária Halátová (Revidus s.r.o., Bretejovce) - environmentálna aktivistka
Ing. Milan Gerbery (Košice) - systémový inžinier, spoluautor Vládneho programu z roku 2010
JUDr. Róbert Bezek (Rožňava) - podnikateľ, enviromentálny aktivista
Ing. Aleš Solár (Mesto Stará Ľubovňa) - prednosta MsÚ
Ing. Juraj Matyinkó (M&M Brothers, s.r.o., Rimavská Sobota) - podnikový manažér, auditor marketingovej komunikácie, člen skupiny MADUAR
Ing. Dušan Trávniček (Eastcode s.r.o., Košice) - nosič vody