Menu Zavrieť

62. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia
Zameranie: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62
Prioritná os: 2
Špecifický cieľ: 2.1.1

Odkaz na výzvu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *